Meridiány

 

Podľa starej čínskej medicíny sa v ľudskom organizme nachádza neviditeľná sieť kanálikov, tzv. meridiánov. Ich existenciu nemôžeme anatomicky potvrdiť, ale sú podľa aktuálnych stimulov uložené v rôznej hĺbke pod kožou, paralelne s krvnými

cievami, nervovými zakončeniami a na povrchu svalového tkaniva. Spájajú všetky telesné orgány a systémy. Ak sú tieto stimuly narušené vnútornými či vonkajšími faktormi (spomalenie, blokáda, nadmerná citlivosť), harmónia a rovnováha sa

naruší a prejaví sa ako ochorenie. Na týchto meridiánoch existuje niekoľko tisíc akupunktúrnych bodov, ktoré môžu byť stimulované akupunktúrnymi ihlami, ale aj masážou pri akupresúre alebo elektromagnetickou terapiou.

Akumpunktúrny bod je energetické miesto a má 50x nižší odpor, ako iné miesto tela. Pokožka nad bodom sa akoby lepila a je drsnejšia. Meridány buď prebiehajú smerom od hora dole, alebo naopak. Má svoj vnútorný priebeh alebo vonkajší.

Máme 12 hlavných párových a dva nepárove: Predný Stredný a Zadný Stredný meridián. Sú dve polarity Yin a Yang . Yang ochraňuje Yin a ochraňuje aj celý organizmus. Yin živý Yang a celý organizmus. Cez deň prevláda Yang v noci Yin. Yin – princíp ženský , udržuje oheň života, je to stabilný prvok, ktorý zodpovedá za výživu celého tela. Zásobuje, udržuje Cchi. (6+1 z dola nahor)- od prstov nôh k hrudnílu a k hlave . Po vnútornej strane. Vo fytoterapii koreň.

Yang – druhá polarita a má obrovský efekt , princíp mužský, rýchla energia – ochrana človeka. (6+1 od hora nadol) - od prstov zdvihnutých rúk smerom k prsiam a k nohám. Po vonkajšej strane. Vo fytoterapii kvet.